ROSA

SPOT

SKANDALL

MXD
NYHEDER  
ANMELDELSER  
PROGRAM  
BANDS  
FOREDRAG & DEBAT  
ÅBNINGSAFTEN  
FOTO- OG VANDKUNST  
SPOT HISTORIE  
BILLETSALG  
KONTAKT  
NYHEDSBREV
TAK TIL  
FRIVILLIGE  

Musik til SPOT 11 - ansøgningsfrist 17. januar
Næste kapitel af SPOT Festivalen er fastlagt: SPOT 11 kommer til at foregå i dagene 10.-11. juni 2005 i det centrale Århus. Planlægningen er i fuld gang, og nu er vi også ved at nærme os deadline for de bands, solister m.m., der gerne vil i betragtning til festivalen.

DEADLINE: Vi skal have jeres ansøgning inkl. lyttemateriale i hænde senest mandag 17. januar 2005. Musikken vil herefter blive gennemlyttet af SPOT 11 Festivalens booking-gruppe med henblik på eventuel deltagelse i festivalen.

ANSØGNING: Skriftlig ansøgning, lyttemateriale i tre eksemplarer, oplysning om kontaktperson og booking-kontakt samt pr-materiale sendes til nedenstående adresse (materialet sendes ikke retur).

Mærk kuverten ”SPOT 11”.

ROSA – Dansk Rock Samråd
Saltholmsgade 22
8000 Århus C.
Mail til ROSA