ROSA

SPOT

SKANDALL

MXD
NYHEDER  
ANMELDELSER  
PROGRAM  
BANDS  
FOREDRAG & DEBAT  
ÅBNINGSAFTEN  
FOTO- OG VANDKUNST  
SPOT HISTORIE  
BILLETSALG  
KONTAKT  
NYHEDSBREV
TAK TIL  
FRIVILLIGE  

Nordisk Ministerrådsmøde i Århus aflyst14. April, 2005
Brian Mikkelsen - beklager
Ministerråds-aflysning.
Kulturministeren fortæller dog,
at han selv kommer til
SPOT Festivalen.
 
Kulturministeriet har netop meddelt ROSA, at det planlagte Nordiske Ministerrådsmøde i Århus i forbindelse med SPOT Festivalen, er aflyst.

I sit brev skriver Kulturminister Brian Mikkelsen bl.a.:

"På Nordisk Ministerråds vegne og på egne vegne skal jeg beklageligvis meddele, at ministermødet i Århus i juni må aflyses.

Danmark har jo formandskabet i Nordisk Ministerråd i år, og allerede i oktober sidste år blev datoerne for vore møder i 2005 fastlagt – herunder mødet i Århus i forbindelse med SPOT Festivalen.

Siden er afbudene til mødet i Århus kommet drypvis fra alle mine kolleger, og da der mindst skal være 3 minister til stede, for at vi kan være beslutningsdygtige i Ministerrådet, måtte jeg desværre aflyse ministermødet i Århus.

Jeg ved, at I har brugt tid og kræfter på at planlægge arrangementet i forbindelse med Ministerrådsmødet og for at give festivalen en nordisk profil. Det har vi værdsat i ministeriet, idet den rytmiske musik netop er en del af vort formandsskabprogram".

- Hos ROSA er vi naturligvis kede af denne pludselige aflysning, der umiddelbart – men forhåbentlig dog kun på kort sigt – er et tilbageslag for den rytmiske musiks placering og prioritering i det nordiske kultursamarbejde, siger ROSAs og SPOT Festivalens leder Gunnar Madsen.

- ROSA har i samarbejde med Kulturministeriet brugt en del ressourcer og kræfter på, at tilvejebringe optimale rammer for Ministerådsmødet – ikke mindst flyttet SPOT Festivalen til den af Ministerrådet foreslåede dato. Vi er derfor ikke blot på egne – men også på vore mange samarbejdspartneres vegne - meget kede af de ærgrelser og problemer Ministerrådsmødets pludselige aflysning medfører, fortsætter Gunnar Madsen.

Kulturministeren understreger dog, at den rytmiske musikscene stadig "er en væsentlig del af Ministerrådets satsning i år" og at man fortsætter med at benytte "ROSA’s pragmatiske koncept, hvor den mere moderne og populære musik kommer i fokus…"

- Trods Ministerråds-aflysningen ser vi frem til et SPOT 11, der på det musikalske niveau vil føje sig ind i en efterhånden lang og god tradition for spændende og holdbare oplevelser, siger Gunnar Madsen om SPOT 11. som vil præsentere mere end 100 danske og skandinaviske solister/bands, som vil have et omfattende seminar- og debatprogram med såvel danske som internationale panel-deltagere – OG som vil være mødestedet både for den nationale og internationale branche samt det store musiknysgerrige publikum.
Nordisk Ministererrådsmøde med fokus på rytmisk musik i forbindelse med SPOT 11


Mail til ROSA