ROSA

SPOT

SKANDALL

MXD
NYHEDER  
ANMELDELSER  
PROGRAM  
BANDS  
FOREDRAG & DEBAT  
ÅBNINGSAFTEN  
FOTO- OG VANDKUNST  
SPOT HISTORIE  
BILLETSALG  
KONTAKT  
NYHEDSBREV
TAK TIL  
FRIVILLIGE  

Udsolgt til SPOT 11
SPOT 11 Festivalen melder udsolgt hus. Stor interesse for programmet har medført, at 2.700 to-dagesbilletter samt 300 en-dagesbilletter til henholdsvis fredag og lørdag er solgt, hvorfor festivalen har lukket for billetsalget.

Selv om festivalområdet sikkert kunne bære et yderligere antal publikummer, ønsker ROSA – Dansk Rock Samråd også at sikre så behagelige forhold for publikum som muligt.

Samtidig glæder vi os over den stadigt stigende interesse for festivalen - som kan melde udsolgt for fjerde år i træk - og for ny dansk / nordisk musik i det hele taget.

Mail til ROSA